Mobie Academy

Opiskele ja kehitä itseäsi – missä ja milloin vain.

Mobie Academy yrityksille ja organisaatioille


Mobie Academy tarjoaa yrityksille ja organisaatioille markkinoiden monipuolisimman koulutus- ja perehdyttämisratkaisun. Palvelun käyttöönotto ei edellytä erillisiä investointeja, maksat vain haluamaltasi ajalta kuukausittaisen käyttömaksun.

Verkkokauppapohjainen Mobie -oppimisympäristö soveltuu parhaiten pienille yrityksille ja isojen organisaatioiden tulosyksiköille jotka eivät tarvitse integrointeja muihin yrityksen tietojärjestelmiin ja joilla on koulutettavaa henkilökuntaa tai asiakkaita  ympäri maailmaa. 

Voit toteuttaa palvelussa myös hybridikoulutuksia, jolloin teoria käydään läpi etukäteen verkkokurssina, jonka jälkeen jatketaan kouluttajan johdolla  virtuaalisessa luokkatilassa, käyden läpi teorian soveltamista ja lopuksi jaetaan ja vertaillaan kokemuksia koulutuksen vaikuttavuudesta omaan työtehtävään palvelun sisäisessä someryhmässä. 

Mobie Academy mahdollistaa myös virtuaalisten konferenssien tai luentojen järjestämisen suurillekin kävijämäärille globaalisti.

Mobie -oppimisympäristö

Erittäin monipuolinen, suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa kehitetty verkko-oppimisympäristö.

Koulutus- ja tukimateriaalit Mobie Academyn verkkokaupasta

Löydät Mobie Academyn verkkokaupasta kasvavan määrän erilaisia koulutus- ja tukimateriaaleja joko kokonaisina verkkokursseina, tai vaihtoehtoisesti Mobie Zine -muotoisina HTML5-verkkojulkaisuina. Kurssit voivat sisältää myös live-luentoja palvelun virtuaalisissa luokkatiloissa. Erittäin monipuoliset, interaktiiviset kurssit sisältävät paljon uudentyyppisiä tehtäviä sekä oman osaamisen testaamiseen, että virallisiin kurssikokeisiin. Näet aina tiedot omasta suorittamisestasi reaaliajassa, jopa niin, että voit vertailla suorittamistasi kurssin suorittaneiden keskiarvoihin. Kurssimateriaalit toimivat ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla laitteilla, älypuhelimista, tablet-laitteisiin ja tietokoneisiin.

Sisällöntuottajille

Sisällöntuotantoalusta oppimateriaalien tuottajille ja kustantajille

Kouluttajille

Oppilaitoksille, kouluille, opettajille ja kouluttajille

Opiskelijoille

Mobie Academy opiskelijoille ja muille yksityishenkilöille

Yrityksille

Mobie Academy yrityksille ja organisaatioille