Usein kysytyt kysymykset

Alla on listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä koskien Mobie Academya. Kysymykset ja vastaukset on jaettu opiskelijoiden, sisällöntuottajien sekä pääkäyttäjien kesken.

Opiskelijat

Kuinka ostan kurssin?

Mobie Academyn verkkokaupasta voit valita ja ostaa haluamasi verkkokurssit ja valita haluamasi maksutavan. Kun ostat ensimmäistä kertaa, tulee oston yhteydessä täyttää asiakastiedot. Näiden yhteydessä sinulle luodaan käyttäjätunnus järjestelmään. 

Kuinka kauan voin käyttää ostamiani verkkokursseja?

Jokainen ostamasi verkkokurssi sisältää 12 kuukautta Mobie Academy -järjestelmän käyttöaikaa. Ajan umpeuduttua voit ostaa verkkokaupasta lisäaikaa halumaksesi ajaksi. Kaikki ostamasi kurssimateriaalit, suoritustiedot ja henkilökohtaiset muistiinpanosi säilyvät kuitenkin oppimisportfoliossasi pysyvästi. Kun hankit jonkin uuden kurssin, saat jälleen 12 kuukautta lisäaikaa ja voit samalla käyttää kaikkia aikaisemmin suorittamiasi kurssimateriaaleja.

Mikä on henkilökohtainen oppimisportfolio?

Henkilökohtainen oppimisportfolio on sekä kurssien opiskeluun oikeuttava lisenssi, että sähköinen oppimisportfolio, josta löydät kaikki hankkimasi oppi- ja koulutusmateriaalit, kurssien suoritustiedot ja tekemäsi kurssikohtaiset muistiinpanot. 

Kuinka opiskelen kursseja?

Kurssien opiskelu on suoraviivaista ja helppoa. Kurssiympäristön graafinen käyttöliittymä opastaa sinua etenemään kursseilla tarkoituksenmukaisesti.

Sisällöntuottajat

Kuinka liityn sisällöntuottajaksi yritykseni Mobie-oppimisympäristöön?

Sisällöntuottaja hankkii maksuttoman Sisällöntuotannon käyttäjälisenssin Mobie Academyn verkkokaupasta.Tämän jälkeen sisällöntuottaja ilmoittaa käyttäjätunnuksen ja sähköpostin organisaationsa Mobie-oppimisympäristön Pääkäyttäjälle, joka lisää lisenssin hankkineen sisällöntuottajan alustalleen.

Kuinka teen Mobie-oppimisympäristöön sisältöä?

Mobien koulutus-alustalla on ohjeistavia kursseja järjestelmän käyttöön ja sisällön tuottamiseen. Sisällöntuottajan opaskurssi antaa tarvittavat tiedot alkuun pääsemiseksi.

Kuinka laitan kurssini myyntiin Mobie Academy -kauppaan?

Jokaisen Mobie-oppimisympäristön ohjauspaneelista löytyy kohta Sisältötuotteet. Sisältötuotteella kurssin/kurssit voi tehdä tuotteeksi, joka lähetetään Mobien henkilökunnalle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. Lisää Sisältötuotteen luomisesta löydät Mobien kurssista Opaskurssi sisällöntuottajalle.

Miten tuotteiden markkinointi tapahtuu?

Sisällöntuottaja voi markkinoida tuotteitaan haluamallaan tavalla. Mobie-oppimisympäristöä on mahdollista käyttää markkinointivälineenä, ja jakaa alustan linkkiä mahdollisille asiakkaille tai esimerkiksi organisaation someen. Markkinointimateriaalia tehdään Mobie-alustan julkisille sivuille, kuten etusivulle tai julkiseksi määritellyille alasivuille ja Mobie järjestää myös teemakohtaisia, kansainvälisiä virtuaalimessuja, joissa sisällöntuottajat pääsevät esittelemään koulutusmateriaalejaan ja markkinoimaan/myymään palvelujaan. Katso https://fineduexpo.com.

Mikä on sisällöntuottajan mukaan jaoteltu kategoria Mobie Academyn verkkokaupassa ja kuinka sellainen tehdään?

Mobie Academy -kauppapaikassa sisällöntuottajat on jaoteltu kategorioihin. Näiden kategorioiden sivuilla on koottuna kaikki kyseisen organisaation kurssit. Kurssien ohella voi olla organisaation esittely heidän tuotteista ja toiminnasta. Tämä esittely voi sisältää mediatiedostoja sekä tekstiä. Mediatiedostoja suositellaan käytettäväksi vain hillitysti, joko yhden videon verran tai muutamia kuvia käyttämällä. Esittelyteksti saa olla maksimissaan 90 sanaa pitkä. Mobien henkilökunta luo kategoriat sisällöntuottajista ja sinne tuleva esittely lähetetään Mobien henkilökunnalle paikalleen laitettavaksi.

Miten hinnoittelen tuotteeni?

Sisällöntuottaja voi itse hinnoitella tuottamansa palvelut. Myydyn kurssin hinnasta Mobie saa sopimuksen mukaisen myyntikomission. Mobiie lisää tuotteen hintaan myös järjestelmän käyttölisenssin osuuden. Käyttöoikeuslisenssi lisätään kaikkiin tuotteisiin automaattisesti.

Mikä on kokoelmatuote?

Kokoelmatuote tarkoittaa tuotepakettia, joka sisältää sekä yhden tai useampia kursseja, että kokoelmalisenssin. Kokoelmalisenssi on tuotepaketissa olevan kurssin opiskeluun oikeuttava lisenssi. Kokoelmatuote luodaan yhdessä Mobien henkilökunnan ja sisällöntuottajien kesken.

Kouluttajat ja oppilaitokset

Kuinka aukaisen Mobie-oppimisympäristön?

Mobie-oppimisympäristön aukaisemiseksi pääkäyttäjän, eli alustan aukaisevan henkilön, tulee täyttää lomake alustaa hakevan organisaation tiedoista. Mobien henkilökunta tarkastaa lomaketiedot ja lähettää 2-3 arkipäivän kuluessa koodin alustan aukaisuun. Kun koodi on saapunut, siirry Mobie Academyn kauppaan ostamaan Mobie-oppimisympäristö. Syötä alustan osoite ohjeiden mukaisesti. Ollessasi ostoskorissa, kirjoita kohtaan kuponkikoodi Mobielta saamasi koodi. Etene ohjeiden mukaisesti lunastaaksesi Mobie-oppimisympäristön.

Kuinka lisään sisällöntuottajia?

Sisällöntuottajat hakevat itselleen Sisällöntuotannon käyttäjälisenssin Mobie Academyn kaupasta. Sivuston pääkäyttäjä lisää sisällöntuottajat Mobie-oppimisympäristössä ohjauspaneelin kautta, kohdassa Käyttäjät > Lisää uusi.

Kuinka opiskelijat pääsevät kurssille?

Opiskelijat ostavat yleensä tuotteensa itse Mobie Academyn kaupasta. Jos opiskelijoita lisätään kursseille ryhmänä, sivuston pääkäyttäjä lisää heidät sivustolle CSV-tiedoston avulla. Tämä menettely ja sen aikataulu sovitaan Mobien tuen kanssa, joka antaa tarkemman ohjeistuksen.

Kuinka teen luokkaryhmiä?

Joissain tapauksissa opiskelijoita tuodaan sisällöntuottajan alustalle ryhmänä. Tämä on aina erillisen sopimuksen mukainen käytäntö. Ennen luokkaryhmien luomista opiskelijoiden tulee olla tuotuna Mobie-alustalle. Tämän jälkeen heistä voi muodostaa luokan menemällä ohjauspaneelissa kohtaan Käyttäjät > Luokat. Seuraa ohjeita luodaksesi luokkaryhmän.