Mobie Academy

Opiskele ja kehitä itseäsi – missä ja milloin vain.

Oppilaitoksille, kouluille, opettajille ja kouluttajille


Mobie Academy tarjoaa oppilaitoksille, kouluille, opettajille ja kouluttajille markkinoiden monipuolisimman oppimisympäristön. Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden järjestää yksilö- tai ryhmäkohtaista videokoulutusta järjestelmän sisäisissä virtuaaliluokkahuoneissa (Private Video Tutoring). 

 Mobie Academy on tarjolla joko oppilaitos-/koulukohtaisesti, tai vaihtoehtoisesti yksittäinen opettaja, kouluttaja tai kurssiryhmä voi ottaa sen omaan käyttöönsä. Oppimisympäristön ulkoasu on muokattavissa oman organisaation visuaalisen ilmeen mukaiseksi.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön halutuksi ajaksi kuukausikohtaisella maksulla, jonka jälkeen suoritettujen kurssien materiaalit suoritustietoineen ja muistiinpanoineen säilyvät järjestelmässä ja voidaan ottaa uudelleen käyttöön milloin vain.

Mobie Academy -palvelu soveltuu erinomaisesti erilaisille koulutusvientiä harjoittaville organisaatioille, sillä se toimii eri puolilla maailmaa sijaitsevista palvelinpisteistä käsin tietoturvallisesti, luotettavasti ja nopeasti. Palvelu myös skaalautuu tarvittaessa hyvinkin suurille käyttäjämäärille. Virtuaali- ja hybridiopetusta jo vuodesta 2010. 

Karttamerkinnät

= Alueet.

= Reunasijainnit. Reunasijainnit ovat AWS-datakeskuksia, jotka ovat suunniteltu tarjoamaan palveluita mahdollisimman matalalla viiveellä.

Mobie -oppimisympäristö

Virtuaali- ja hybridiopetuksen edelläkävijä vuodesta 2010 lähtien.

Oppi- ja koulutusmateriaalit Mobie Academysta

Löydät Mobie Academyn verkkokaupasta kasvavan määrän erilaisia oppi- ja koulutusmateriaaleja joko kokonaisina verkkokursseina, tai vaihtoehtoisesti Mobie Zine -muotoisina HTML5-verkkojulkaisuina. Erittäin monipuoliset, interaktiiviset kurssit sisältävät paljon uudentyyppisiä tehtäviä, sekä osaamisen ja sen kehittymisen mittaamiseen, että virallisiin kurssikokeisiin. Näet aina tiedot suorittamisesta reaaliajassa. Kurssimateriaalit toimivat ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla laitteilla, älypuhelimista, tablet-laitteisiin ja tietokoneisiin. Opettaja tai kouluttaja voi tuottaa omia oppimateriaalejaan ja tarjota myös kurssimateriaaleihin liitettyjä henkilökohtaisia videotutorointeja.

Sisällöntuottajille

Sisällöntuotantoalusta oppimateriaalien tuottajille ja kustantajille

Kouluttajille

Oppilaitoksille, kouluille, opettajille ja kouluttajille

Opiskelijoille

Mobie Academy opiskelijoille ja muille yksityishenkilöille

Yrityksille

Mobie Academy yrityksille ja organisaatioille