Mobie-oppimisympäristö

Mobie on edelläkävijä virtuaali- ja hybridiopetuksessa, sillä sen  verkko-oppimisympäristöä on käytetty opetukseen jo vuodesta 2010, hyödyntäen alusta saakka myös palvelun sisäisiä videoluokkahuoneita ja sosiaalisen median sovellusta.

Sen pedagoginen kehitys on tapahtunut yhteistyössä sadan suomalaisen koulun ja oppilaitoksen, sekä noin 2.500 opettajan ja 40.000 oppilaan ja opiskelijan kanssa ja se on muokattu tämän jälkeen soveltuvaksi myös yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Pilvipalveluna (SaaS) toimiva Mobie Academyn oppimisympäristö mahdollistaa opiskelun kaikilla laitteilla, niiden näytön koosta, tai käyttöjärjestelmästä riippumatta. Se on yksi markkinoiden monipuolisimmista oppimis-, koulutus- ja perehdyttämisympäristöistä, toimien tietoturvallisesti, luotettavasti ja nopeasti kaikkialla maailmassa.

Palvelu sisältää oppimisynpäristön lisäksi myös työkalut virtuaalisten tapahtumien ja hybridi-opetuksen järjestämiseen (omat virtuaaliset luokkahuoneet jokaisella opettajalla), sekä järjestelmän sisäisen sosiaalisen median sovelluksen yhteydenpitöön opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä.