Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 01.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Mobie Oy (Y-tunnus: 2346592-7)
Haapaniemenkatu 40 D 2, 70110 Kuopio

Sähköposti: info@mobie.fi
Puhelin: +358 45 2559 440

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Vatanen
kari.vatanen@mobie.fi
Puh. +358 45 2559 440

3. Rekisterin nimi

Mobie Oy:n asiakasrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä käytetään tietolähteenä asiakkaan palvelun ylläpitämisessä, kuten palveluun liittyvien tiedotteiden, ilmoitusten ja muiden viestien toimittamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu kahdesta erillisistä rekisteristä, jotka sisältävät tiedot asiakkuuksista ja näihin asiakkuuksiin liittyvistä palveluista sekä lisensseistä. Rekisterit ovat erillisiä, mutta yhteydessä toisiinsa palvelun toteuttamiseksi. Asiakkuusrekisteri sisältää tiedot asiakkaan nimestä, laskutusosoitteesta, muista yhteystiedoista, käytetyistä palveluista, lisensseistä sekä tilauksista. Palvelun rekisteri sisältää tiedot kaikista asiakkaan palvelun sisältämistä tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin sisältämät tiedot kerätään asiakkaalta tämän suorittaessa palvelun avauksen tai käyttäessään palvelua. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa rekisterissä olevia tietoja Oma tili -toiminnon sekä asiakkuuskohtaisen Ohjausnäkymän kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto

Asiakasrekisterin tietosisältöä ei siirretä tai luovuteta Mobie Oy:n ulkopuolelle, EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tilanteet, joissa asiakkaan tilaaman palvelun tuottaminen edellyttää tietojen siirtämisen tai luovuttamisen Mobie Oy:n tai kolmansien osapuolien rekistereihin tai järjestelmiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri tietosisältöineen on tallennettu tietojärjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin myös fyysisesti. Suojauksesta vastaavat Mobie Oy:n tekninen henkilökunta kuin myös Mobie Oy:n käyttämät valtuutetut yhteistyökumppanit, jotka tuottavat Mobie Oy:lle palvelun tuottamiseen vaadittuja palveluita. Mobie Oy:n valtuuttamat yhteistyökumppanit vastaavat omalta osaltaan tietojärjestelmien fyysisen kuin myös tietojärjestelmällisen koskemattomuuden yhteistyössä Mobie Oy:n kanssa. Tietoihin pääsevät Mobie Oy:n omat tietojenkäsittelyyn valtuutetut työntekijät, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Tietojen tarkastelu edellyttää käyttäjäkohtaisilla käyttäjätunnuksilla järjestelmään kirjautumisen.