Mobie Academy sai uuden suomalaisen sisällöntuottajan, kun jyväskyläläinen Palo Education Oy allekirjoitti 21.12.2017 jakelusopimuksen Active School Day, Part 1, Classroom methods -kurssikokonaisuuden tuottamisesta globaalille Mobie Academy -aliustalle. Kurssikokonaisuus tulee sisältämään seuraavat osat:

  • Introduction to Finnish school day
  • Physical activity and learning
  • Decreasing sedentary time
  • Active breaks
  • Active math learning
  • Active English learning
  • Motor skills promoting learning
  • Social skills activities
  • Studen participation

Kurssikokonaisuuden tavoitteena on lisätä opettajien ymmärrystä, miksi fyysistä aktiiviosuutta kannattaa lisätä oppilaiden koulupäivään sekä antaa runsaasti valmista materiaalia videoiden muodossa. Näiden toteuttaminen ei vaadi erillisiä väli- tai liikuntatunteja, vaan jokainen opettaja voi ottaa nämä osaksi omaa luokkaopetustaan.

Katso esite: PaloEducation, BETT-messujen esite